Har du frågor och funderingar? Ring vår jourtelefon: 044-31 01 50

Begravning

Ett begravningsuppdrag består av många detaljer. Kista, blomsterarrangemang, urna, annonser, programkort, minnesstund, förtäring, transporter, sång och musik är bara några exempel på allt som kan ingå och som Du, som är ansvarig för en begravning, har att ta ställning till. Därför har vi överskådligt produktmaterial som underlättar Dina olika val i samband med begravningen. 

Vi informerar alltid om alternativa lösningar, produkter och prislägen, vilket ger Dig alla möjligheter att komponera en begravning som blir minnesrik och tilltalar Dig både vad det gäller innehåll, utformning och pris.