Har du frågor och funderingar? Ring vår jourtelefon: 044-31 01 50

Bouppteckning

Bouppteckning är den handling som efter ett dödsfall ska inges till Skatteverket för registrering. Bouppteckningen innehåller uppgift om dödsbodelägare och efterarvingar samt den avlidnes, och i förekommande fall makes/sambos, tillgångar och skulder. Dessutom ska förekomst av testamente och/eller äktenskapsförord antecknas. Det är vanligt att samtliga dödsbodelägare och efterarvingar kallas till en så kallad bouppteckningsförrättning för att reda ut detta. En registrerad bouppteckning visar vilka som företräder dödsboet och är således en legitimationshandling. Den ligger även till grund för kommande arvskifte. 

Från och med år 2005 är arvskatten slopad. 

Vi som upprättar bouppteckningar har genomgått särskild utbildning och har en sammanlagd lång erfarenhet av den här typen av juridik.