Har du frågor och funderingar? Ring vår jourtelefon: 044-31 01 50

Informationsverksamhet

Vi arbetar aktivt med utbildning och fortbildning. Detta sker bl. a. genom våra medarbetares medverkan i konfirmandundervisning, vid föreläsningar för vårdstuderande, församlingsaftnar och genom informationsträffar på begravningsbyrån.