Har du frågor och funderingar? Ring vår jourtelefon: 044-31 01 50

Jourtjänst

Du kan nå oss hela dygnet. I samband med ett dödsfall kan det vara en trygghet att få praktiska råd och stöd ganska omgående. Därför kan man under hela dygnet nå begravningsbyrån för beställande av transport, besök eller samtal. 

Jourtel: 044-31 01 50