Har du frågor och funderingar? Ring vår jourtelefon: 044-31 01 50

Juridik

I samband med ett dödsfall uppstår ofta många juridiska frågor som måste lösas. Det första man tänker på är bouppteckningen. Men det kan också gälla frågor om försäkringar. Begravningsbyrån kan hjälpa de anhöriga att spåra alla försäkringar den avlidne har haft. Det finns många gånger gamla livförsäkringar som kan vara svåra att hitta. 

Begravningsbyrån har erfarenhet av vilka olika juridiska frågor som kan bli aktuella och har kontakt med erfarna jurister om det behövs.